Mr. K.M. SUBRAMANIAN,

Managing Director

subbu@jeyavishnuclothing.com

Mr. K.S. VISHNU PRABU,

Joint Managing Director

vishnu@jeyavishnuclothing.com

Mr. K.S. KARTHIC PRABU,

Executive Director

karthicprabu@kmknitwear.com

Mr. P. Balamurugan,

Director

jvc@jeyavishnuclothing.com

get in touch with us

Address:

Jeyavishnu Clothing Private Limited
S.F.No.163/1B, Patchankattupalayam,
Karaipudur Village, Arulpuram (PO),
Tiruppur – 641605. INDIA.

Phone:

+91 421 4307722,  +91 99439 98249

Email:

jvc@jeyavishnuclothing.com

write us a message